۱۸ تیر ۱۳۹۳

اختراع بهشت« آیا لازم به تذکر است که اختراع بهشت برای کسانی است که در دوزخ زمینی به»
« آتش رنج و محرومیتها می سوزند؟!»


اختراع بهشت

نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر