۱۸ تیر ۱۳۹۳

آموزه های قرآن
 آموزه های قرآن

ای اهل ایمان هر که از اهل کتاب ( یهودی و نصاری ) که ایمان به الله و روز قیامت نیاورده و آنچه را الله و رسولش حرام کرده ، حرام نمیدانند ، بکشید.تا آنگاه با ذلت تواضع به اسلام جزیه دهند. ( قرآن . سوره توبه .29)
نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر