۱۸ تیر ۱۳۹۳

خاکسپاری در کربلا برای پاک شدن گناهان
یک آخوند در کتاب آخوند مجلسی میخواند :
که برای پاک شدن گناهان مادرش بهتر است استخوانهای او را به کربلا ببرد !

خاکسپاری در کربلا برای پاک شدن گناهان
و آخوندی دیگر به او میگوید :
که نباید چشم نامحرم به استخوانهای مادرت بیافتد !
و آخوند دیگر نیز میگوید :
در گمرگ عثمانی پرداخت پول گمرکی حرام است !
و درنتیجه این آخوند استخوانهای بزرگ مادرش را در هاون میکوبد !
و از قضا یابو این استخوانهای خرد شده را میخورد !
و باز آخوندی میگوید :
که میتوانی پهن این یابو را به جای استخوانهای مادرت در کربلا به خاک بسپاری !

« میرزا آقاخان کرمانی »
نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

۱ نظر:

  1. India is famous not just only for technology along with that India is famous for its Islamic Astrology Science also. Islamic Astrology plays a very important role in Muslim life, before starting any of work people are uses of Islamic science. Muslim Astrologer in india | Basically Muslim Astrology is the study and the effect of divine bodies called planets on you considering your date of birth and time as the centre of all calculations. Planets and Stars are God created things so the Muslim astrologers lead you through this sacred process by simple process and realization of this simple process can bring a lot of positive difference in your life it remove all negative energy’s from your life.

    پاسخحذف