۱۸ تیر ۱۳۹۳

دعا و توبهوقتی من بچه بودم هر شب از خدا مي خواستم كه يك دوچرخه به من بدهد، سرانجام فهميدم كه كار خدا اينجوري نيست ! بنابراين رفتم و يك دوچره دزديدم و از آن پس هر شب از خدا مي خواستم كه من را ببخشد ! « آرنو فيليپ »

نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر