۱۸ مرداد ۱۳۸۹

عدالت آسمانی !


در زمان های قدیم روزی از روزها 3 پسر بچه نزد ملا نصرالدین می روند و به او می گویند که ما 10 گردو داریم.
می شود این ها را با عدالت بین ما تقسیم کنید؟!
ملا در پاسخ می گوید با عدالت آسمونی یا عدالت زمینی؟!


عدالت آسمانی !
بچه ها می گویند خب عدالت آسمونی بهتره ، با عدالت آسمونی تقسیم کن.
ملا 8 تا گردو میده به اولی 2 تا میده به دومی و دو پس گردنی محکم هم می زنه به پسر سومی.
بچه ها شاکی می شوند و می گویند که این چه عدالتیه ملا؟!
ملا میگه خدا هم نعمت هاشو بین بنده هاش همینجوری تقسیم کرده !!!

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
- قران و زنان حضرت محمد
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر