۱۸ مرداد ۱۳۸۹

شباهت ادیان و آلت تناسلی چیست؟!


دین شما، مانند آلت تناسلی شما است ، لطفا آن را در جایی پنهانش کنید....!
خیلی جالب نیست آنرا در معرض دید عموم بگذارید..!
شباهت ادیان و آلت تناسلی چیست؟
سعی نکنید جامعه را مجبور کنید که بر اساس آلت تناسلی شما، قانون گذاری کرده و یا حکومت کنند...!
کودکان تا زمانی که بزرگ می شوند و به سن قانونی می رسند ، باید از شر آلت تناسلی شما در امان باشند...!
خیلی کار زشتی است که کودکان را مجبور به قبول یک دین خاص از زمان کودکی کنید...!


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر