۲۹ مرداد ۱۳۸۹

از علائم ظهور امام زمان ، طلوع خورشید از مغرب


از علائم ظهور امام زمان ، طلوع ستاره ای از شرق :


علائم ظهور امام زمان در احادیث
 شیخ مفید در کتاب ارشاد می نویسد پیش از ظهور امام زمان ستاره ای از شرق طلوع می کند که مانند ماه درخشش دارد سپس گرفته و کمانی می شود و دو سر آن بهم نزدیک میشود و در آسمان یک سرخی پیدا می شود و در اطراف آسمان پخش می گردد و آتشی دراز در شرق نمایان می شود و سه یا هفت روز در هوا باقی می ماند . ( بحار الانوار .جلد 13 . صفحه 997) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)


 از علائم ظهور امام زمان ، طلوع خورشید از مغرب :
شیخ طوسی در کتاب غیبت از "عامر بن وایله" از حضرت علی روایت کرده است که در هنگام ظهور " امام زمان " خورشید از مغرب طلوع می کند و آفتاب از ظهر تا عصر از حرکت باز می ایستد. (بحار الانوار . جلد 13. صفحه 984) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)از علائم ظهور امام زمان ، گرفتگی ماه و خورشید :

امام محمد باقر گفته است پیش از ظهور امام زمان ماه در پنجم رمضان و خورشید در پانزدهم این ماه می گیرند. گرفتگی ماه و خورشید چنان وحشتناک است که از زمان ظهور حضرت آدم چنین خسوف و کسوفی روی نداده است تا ظهور امام زمان . (بحار الانوار .جلد 13 . صفحه 981) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر