۱۸ مرداد ۱۳۸۹

معالجه انسان نامحرم


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم معالجه انسان نامحرم چیست؟
اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد، ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نبايد او را نگاه كند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2441)
معالجه انسان نامحرم
 اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند، بنابر احتياط واجب بايد آئينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند ولى اگر چاره‏اى جز نگاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2442)


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
- قران و زنان حضرت محمد
- زنان در قرآن
- خشونت در قرآن 
- نقد قران در محور حدیث ( 2 )
- مضرات روزه 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر