۱۸ مرداد ۱۳۸۹

حیواناتی که مسخ شدند...!


حضرت  امام موسی  فرمودند:
حیواناتی که مسخ شدند به قرار ذیل می باشند.  (بدین معنی که ابتدا انسان بودند و بعد به اذن خدا تبدیل بحیوانات شدند).
حیواناتی که مسخ شدند...!
1- فیل: پادشاهی بوده که زنا و لواط می کرده.
2- خرگوش: زنی بوده که به شوهر خود خیانت می کرده.
3- میمون و خوک: جماعتی از بنی اسراییل که در روز شنبه شکار کردند.
4- سوسمار: گروهی از بنی اسراییل که در زمان حضرت عیسی ایمان نیاوردند.
5- عقرب: مردی بوده که سخن چینی می کرده.
6- زنبور: قصابی بوده که از ترازو دزدی می کرده.
7- خرس: مردی بوده که مردم با او عمل قبیح می کردند.
8- عنکبوت: زنی بوده که از برای شوهر خود سحر می کرده.
9- پشه: شخصی بوده که پیغمبران را مسخره می کرده.
(حلیه المتقین.باب13.فصل8) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
- قران و زنان حضرت محمد
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر