۱۷ مرداد ۱۳۸۹

کاریکاتور ( بهشت در قرآن )


قرآن .سوره الرحمن . آیه 56 :

حـوريـان بـهـشـتـى دسـت نـخـورده انـد، و قبل از همسران هيچ جن و انسى ازاله بكارت از ايشان نكرده .

قرآن .سوره النبأ . آیه 33 :

برای پرهیزگاران مسلما پیروزی بزرگی است. باغهایی سرسبز، و انواعی از انگورها. و حوریانی بسیار جوان و هم سن و سال.


کاریکاتور (  بهشت در قرآن )


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر