۱۸ مرداد ۱۳۸۹

فضایل روحی و فضایل عقلی


تمامی ادیان وعده ی پاداش اخروی برای فضایل روحی و معنوی می دهند اما هیچ پاداشی برای فضایل عقلی و شعور در نظر نمی گیرند..!

((آرتور شو پنهاور))

فضایل روحی و فضایل عقلی


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر