۱۸ مرداد ۱۳۸۹

خدا و ترس


خدا از ترس ریشه گرفته و دشمن زندگی است.
به زمین وفادار مانده و به کسانیکه وعده های اسمانی میدهند گوش ندهید. انها حیات را مسموم میکنند.

(( نیچه ))

خدا و ترس
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر