۱۸ مرداد ۱۳۸۹

امام صادق و علم نجوم


از امام صادق پرسیدم کره زمین بر چه قرار دارد؟
فرمود : بر ماهی !
پرسیدم : ماهی بر چه قرار دارد؟
فرمود : بر آب !
پرسیدم آب بر چه قرار دارد؟
فرمود : بر صخره‌ ای ! 
امام صادق و علم نجوم
 پرسیدم : صخره بر چه قرار دارد؟
فرمود : بر شاخ گاوی لطیف‌ اندام !
پرسیدم : گاو بر چه قرار دارد؟
فرمود : بر خاک نمناک !
پرسیدم : خاک بر چه قرار دارد؟
فرمود : هیهات که در اینجا دانش دانشوران گم گشته است ! 

( اصول کافی . حديث الحوت على أي شئ هو )
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر