۱۸ مرداد ۱۳۸۹

ژان پل سارترژان پل سارتر


ژان پل سارتر- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر