۱۸ مرداد ۱۳۸۹

اینجا بهشت مسلمانان است !


این توصیفات شما را به یاد چه مکانی می اندازد ؟
حوری از خیمه خود بیرون آید و روی به تخت مؤمن بخرامد و چون به نزد مؤمن می آید با پانصد سال ازسالهای دنیا همدیگر را بوسه زنند که برای هیچ کدامشان ، خستگی و ملال حاصل نمی گردد.


اینجا بهشت مسلمانان است

هر مؤمنی را هفتاد زوجه از حوران می دهند و چهار زن از آدمیان ! که ساعتی با حوریه صحبت می‌دارد و ساعتی با زن دنیا و ساعتی باخود خلوت می کند و بر کرسیها تکیه زده‌اند و بایکدیگر صحبت می‌دارند.

اشتباه کردین اینجا .... خانه نیست بلکه اینجا بهشت مسلمانان است !

به نقل از : (بحارالانوار،جلد 8، صفحه 157 )


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر