۱۸ مرداد ۱۳۸۹

روحانيونتا زمانی كه جامعه شغل شرافتمندانه ای برای روحانيون پيدا نكند، اين گروه مفت خور ، سربار و انگل اجتماع انسان خواهد بود ! «کارل ماركس»

روحانيون

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر