۱۸ مرداد ۱۳۸۹

می‌ كشی، لبخند بزن...!


اندیشه و ذهنت را با مذهب، سكس و تلویزیون مشغول می‌کنند..!
و تو در تصورت خود را رها، نابغه، آزاداندیش و بااستعداد می‌بینی...!
اما تا آنجا كه من می‌بینم، تو هم‌ چنان همان رعیت لعنتی حقیر هستی ...! 

می‌ كشی، لبخند بزن
آنان هم‌ چنان به تو می‌گویند یك جای خالی آن بالا برایت هست...!
اما در ابتدا لازم است یاد بگیری هنگامی كه می‌ كشی، لبخند بزنی...!

(( جان لنون ))












- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟



هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر