۱۸ مرداد ۱۳۸۹

جبر جغرافیایی


اگر در اسراییل بدنیا آمده باشی، به احتمال زیاد یهودی هستی ..!
اگر در عربستان بدنیا آمده باشی، به احتمال زیاد مسلمانی ..!
اگر در هند بدنیا آمده باشی، به احتمال زیاد هندو..!
اما اگر در امریکا بدنیا ماده باشی، به احتمال زیاد مسیحی هستی ..!

جبر جغرافیایی
ایمان دینی شما از یک موجود الهی الهام گرفته نشده، حقیقتی ثابت و پایدار اینست که ایمان شما به زبان ساده تنها جبر جغرافیی است.....!

((ریچارد داوکینز))


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر