۱۸ مرداد ۱۳۸۹

كاريكاتور


بهترین گوسفندان نزد چوپان ، احمقترین آنها می باشند...!

كاريكاتور


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر