۱۸ مرداد ۱۳۸۹

عدالت در جهان
تنها عذر موجه خدا ( با خلق جهانی این چنینی ) اين است که وجود نداشته باشد.
« مارک تواين »

عدالت در جهان
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر