۱۸ مرداد ۱۳۸۹

هر کسی پول داشت دو دنیا را داشت


مگر با پول نمیشه حج و نماز و روزه را خرید؟
پس هر کسی پول داشت دو دنیا را داشت.

صادق هدایت

هر کسی پول داشت دو دنیا را داشت


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر