۲۸ مرداد ۱۳۸۹

تناقض قرآن در مورد یونس


یونس به بیابان رسید یا نرسید ؟!

او را در يك سرزمين خشك خالي از گياه افكنديم در حالي كه بيمار بود .(الصافات . 145)
اگر لطفى از جانب پروردگارش تدارك حال او نمیكرد قطعا نكوهش شده بر زمين خشك انداخته میشد .     ( القلم . 49)

تناقض قرآن در مورد یونس- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر