۱۸ مرداد ۱۳۸۹

حلال و حرام در اسلام


آنان که ازدواجهای " حضرت محمد " را پیوندهای سیاسی و اجتماعی می دانند، پنهانی اینرا نیز پذیرفته اند که " زن " یک کالا بوده و هست!

حلال و حرام در اسلام
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر