۱۸ مرداد ۱۳۸۹

چرا پاداش این سنگسار است و آن یکي ثواب...؟!!!


رندی می‌‌گفت :
چگونه است که چند ورد نامفهوم تازی،.... !
ملاک رابطه درست یا نادرست دو نفر می‌‌تواند باشد..؟!
شاید این اوراد دستاويز هستند... !
برای سرازیر کردن چند سکه به عنوان حق الزحمه ، دلالی محبت یا واسطه گری‌ فحشا به جیب همیشه فراخ ملایان....!
چرا پاداش این سنگسار است و آن یکي ثواب
آیا تابحال پرسیده ايد که چیست فرق بین یک روسپی با زنی که هر روز به صیغه دیگری در می‌‌آید..؟!
چرا پاداش این سنگسار است و آن یک ثواب...؟!!!
آیا این کلماتند که دارای این قدرتند...!
یا حق السکوت به ملایان که قباحت را پایمال می‌‌کند..؟!
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر