۱۸ مرداد ۱۳۸۹

حـکــومــت قــصــابــهــا


لــیـاقــت گـوســفــنـدانـی کـه بـا اشـتــیـاق بـه تــمــاشــای ســلـــاخـی مــیـرونــد،

حـکــومــت قــصــابــهــاســت ...!
حـکــومــت قــصــابــهــا
شرم باد بر هر کسی که از دیدن صحنه جون کندن یه *انسان* ( حالا به هر جرمی ) لذت ببره....!

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر