۱۸ مرداد ۱۳۸۹

درد و دل با خلیفه


خليفه به مردمش گفت : صادقانه مشکلات تان را بگوييد...!
حسنك بلند شد و گفت : گندم و شير كه گفتي چه شد ..؟!
حاكم گفت :ممنون كه مرا اگاه كردي...!
درد و دل با خلیفه
  يكسال گذشت و دوباره خليفه گفت :صادقانه مشكلاتتان را بگوييد...!
كسي چيزي نگفت...!
ديگر كسي نگفت گندم و شير چه شد...!
تنها از ميان جمع يك نفر گفت : حسنك چه شد ...؟!!- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر