۱۸ مرداد ۱۳۸۹

برخورد بین تمدن ها


برخورد بین تمدن ها حقیقت دارد ، نه بین اسلام و مسیحیت ، بلکه بین عقلانیت و خرافات...!

برخورد بین تمدن ها


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر