۱۸ مرداد ۱۳۸۹

تقدیر یا تقصیر


آیا هنوز از خودت می پرسی ؟!
 آخر نفهمیدم اینجایی که هستم تقدیر من است یا تقصیر من...!

تقدیر یا تقصیر- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر