۱۸ مرداد ۱۳۸۹

زیارت مکهمردی شیخی را گفت: شیخ، هزاران سال پیش عرب دختران را زنده بگور می کرد، الان هم که حق رای و رانندگی به دختران نمی دهد که همانا زنده بگوری است!

زیارت مکه
این اعراب که هنوز جاهل هستند، پس بگو اسلام چه سودی داشت؟
شیخ گفت : اسلام کاری کرد که پیرزن عجم گاو خود را بفروشد و خرج مکه کند، تا عرب از شترسواری و چادر نشینی به لامبورگینی و برج نشینی برسد !
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر