۱۸ مرداد ۱۳۸۹

کودک آزاری در اسلام


جلوه ای دیگر از کودک آزاری در اسلام !

کودک آزاری در اسلام
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر