۱۸ مرداد ۱۳۸۹

برده


برده به دنیا آمده باشی، نخواهی دانست "آزادی" چیست!

برده- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر