۱۸ مرداد ۱۳۸۹

شیوه تفکر مسلمانانپیرزنی یک همسایه کافر ( دگر اندیش ) داشت هر روز و هر شب با صدای بلند همسایه کافر رو لعنت می گفت :
اللهی این همسایه کافر من رو جونشو بگیر طوری که مرد کافر می شنید.
زمان گذشت پیرزن بیمار شد دیگه نمی تونست غذا درست کند ولی در کمال تعجب غذای پیرزن سر موقع درب منزلش ظاهر می شد.
پیرزن سر نماز می گفت خدایا ممنونم که بنده ات را فراموش نکردی و غذای منو در خونه ام ظاهر می کنی و لعنت بر اون کافر ( دگر اندیش ) خدا نشناس ...


شیوه تفکر مسلمانان

روزی از روزها پیرزن خواست بره غذا رو بر داره دید این کافرِ ( دگر اندیش ) است که غذا براش میذاره!
از اون شب به بعد سر نماز می گفت خدایا ممنونم که این مرتیکه شیطان رو وسیله کردی برای من غذا بیاره من تازه حکمت تو رو فهمیدم چرا جونشو نگرفتی!!!!
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر