۱۸ مرداد ۱۳۸۹

ادیان


اگر خدائی وجود دارد و تمامی ادیان از اوست ، پس چرا هیچ دینی تحمل دیگری را ندارد؟!!

ادیان- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر