۱۸ مرداد ۱۳۸۹

سير تكامل انسان


سير تكامل انسان در چند صد هزار سال از نگاه علم...!

سير تكامل انسان
و اما ( قران . سوره روم . آيه 20 ) :

و از نشانه هاى قدرت الله اين است كه شما را از خاك آفريد پس بناگاه شما [به صورت] بشرى هر سو پراكنده شديد .
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر