۱۸ مرداد ۱۳۸۹

رفتار حيرت انگيز مسلمانان...!


یک خدا ، یک قرآن ، یک پیغمبر و همه مسلمانان همدیگر را برادر خطاب می کنند ولی:

شیعه و سنی چشم دیدن همدیگر را ندارند!
شیعه به مسجد سنی ها نمی رود!
شیعه و سنی به مسجد احمدیه!
شیعه و سنی و احمدیها به مسجد صوفی ها نمی روند!
شیعه و سنی و احمدیها و صوفیها به مسجد مجادلین نمی روند!


رفتار حيرت انگيز مسلمانان...!
13 فرقه مسلمان وجود دارند و هیچ کدام نمی توانند در یک مکان به عبادت بپردازند...!
این برادران 1400 سال است که همدیگر را می کشند و نابود می کنند...!
این برادران هرگز با مسیحیان و یهودیان که هر سه فرقه خدای ابراهیمی را قبول دارند کنار نمی آیند...!

یک خدا، یک قرآن، یک پیغمبر...

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر