۱۸ مرداد ۱۳۸۹

آموزه های قرانی


آموزه های قرانی بلای جان جوامع امروزی...!

قرآن . سوره انفال . آیه 65 :

اي پيامبر ! مومنان را تحريك به جنگ ( با کفار ) كن ، هر گاه بيست نفر مرد ثابت قدم از شما باشند بر دويست نفر از کفار غلبه ميكنند و اگر صد نفر باشند خواهند توانست هزار نفر از کفار را ریشه کن کنند چرا كه آنها گروهي هستند كه نميفهمند!

آموزه های قرانی
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر