۱۸ مرداد ۱۳۸۹

معجزه اسلام...!


مردی ، مسلماني را گفت : 
مسیح مرده زنده می کرد, عصای موسی تبدیل به مار می شد, اما شما و اسلامتان هیچ معجزه ای ندارید.
دین که بدون معجزه نمی شود...!
مسلمان گفت: آیا زبان ژاپني بلدی..؟!
مرد گفت : خیر...!
معجزه اسلام...!
مسلمان کتابی به زبان ژاپني به وی داده و گفت: روزی سه بار صبح ظهر و شب , بیست صفحه از این کتاب را بخوان..!
مرد گفت: مگر دیوانه ام کتابی را که نمی فهمم بخوانم...؟!
مسلمان گفت: معجزه ی ما این است که جهارده قرن تمام, مردم کتابی را با ذوق و شوق تمام می خوانند که نمی فهمند و بدون وضو هم به آن دست نمی زنند...

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر