۱۸ مرداد ۱۳۸۹

حجاب اسلامی


روبنده ات ، روسری ات ، روپوش ات
همه را بیار جلوتر ،
تنگ تر کن ،... تیره تر ...!
حبس کن خودت را میان این تکه پارچه ها
پنهان کن زیباییهایت را ،
پاک کن خلقتت را ،
حجاب اسلامی
 چاره ای کن برای بانویی ات

اين روزها ، مـــردهایمان حتی با چشم هم ارضــــــاء می شوند!- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر