۱۸ مرداد ۱۳۸۹

اديان


هر چه بیشتر ادیان را مطالعه می کنم، بیشتر متقاعد می شوم که انسان هیچگاه هیچ چیز غیر از خودش را نپرستیده است !
"ریچارد فرانسیس بورتون"

اديان










- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 



هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر