۱۸ مرداد ۱۳۸۹

كـعـبه و بـتـخـانـه


گــر نـظـر پـاك كـنـي، كـعـبـه و بـتـخـانـه يـكـيـسـت ....!

كعبه و بتخانه
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر