۱۷ مرداد ۱۳۸۹

راز بی اخلاقی مسلمانان به روایت خواجه نصیرالدین طوسی !

اما عیب اخلاق مسلمانی چیست ...؟!
در اخلاق مسلمانی هرگاه به تو فرمان می دهند ، ان فرمان « اما » و« اگر» دارد.

در اسلام تو را می گویند:

- دروغ نگویید ... اما دروغ به دشمنان اسلام را باکی نیست.
- غیبت نکنید ... اما غیبت انسان بد کار را باکی نیست.
- قتل مکنید ... اما قتل نا مسلمان را باکی نیست.
- تجاوز نکنید ... اما تجاوز به نا مسلمان را باکی نیست.

و این اما ها مسلمانان را گمراه کرده و هر مسلمانی به گمان خود دیگری را نابکار و نا مسلمان می داند و اجازه هر پستی را به خود می دهد و الله را نیز از خود راضی شادمان می بیند.

راز بی اخلاقی مسلمانان به روایت خواجه نصیرالدین طوسی !
 من بسیار سفر کرده ام و از شرق تا غرب عالم ، دین ها و ائین ها دیده ام.
از غوتمه ( بودا ) در خاورزمین تا مانی ایرانی در باختر زمین که همانا پیروانش چه نیکو می زیند و هرگز بر دشمنی و عداوت نیستند.
انها هرگز همچون مسلمانان در اخلاقشان اصل و فرع نیست و تنها بنیان اخلاق را خودشناسی می دانند و معتقدند انکه خود بشناسد و وجدان خود را بیدار کرده و نیازی به جزئیات اخلاقی همچون مسلمانان ندارد.
و راز نابخردی و پستی مسلمانان در همین است ... ( اسرار اللطیفه و الکسیله )

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
- قران و زنان حضرت محمد
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر