۱۸ مرداد ۱۳۸۹

مسلمانی به چیست؟!


واعظی پرسید از فرزند خویش
هیچ دانی مسلمانی به چیست؟!

صدق و بی آزاری و خدمت به خلق
هم عبادت، هم کلید زندگیست

مسلمانی به چیست؟
 گفت زین معیار اندر شهر ما
یک مسلمان هست آن هم ارمنیست !

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر