۱۸ مرداد ۱۳۸۹

ويكتور هوگو ، بيل موري ،‌ كورت توخلسكي ، مارتين ترمان ،‌هاوس ، تامس هاكسلي ، ارنستو چگوارا ، تاگور ، چارلز داروين ، مارك تواين ، لنينويكتور هوگوبيل موري


 كورت توخلسكي


مارتين ترمان

هاوس


تامس هاكسليارنستو چگواراتاگور


چارلز داروين


مارك تواينلنين
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

۱ نظر:

  1. کارتون جاي تحسين داره.
    در اين ظلمات اسلامي که کشورمونو فراگرفته، بزرگاني مثل شما همانند نوري روشنگر ميدرخشند.
    ادامه بدين

    پاسخحذف