۱۸ مرداد ۱۳۸۹

خاکسپاری در کربلا برای پاک شدن گناهان!


یک آخوند در کتاب آخوند مجلسی میخواند :
که برای پاک شدن گناهان مادرش بهتر است استخوانهای او را به کربلا ببرد !
و آخوندی دیگر به او میگوید :
که نباید چشم نامحرم به استخوانهای مادرت بیافتد !


خاکسپاری در کربلا برای پاک شدن گناهان

و آخوند دیگر نیز میگوید :
در گمرگ عثمانی پرداخت پول گمرکی حرام است !
و درنتیجه این آخوند استخوانهای بزرگ مادرش را در هاون میکوبد !
و از قضا یابو این استخوانهای خرد شده را میخورد !
و باز آخوندی میگوید :
که میتوانی پهن این یابو را به جای استخوانهای مادرت در کربلا به خاک بسپاری ! 


« میرزا آقاخان کرمانی »
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر