۱۸ مرداد ۱۳۸۹

امتياز حيوانات بر انسان


حيوانات اين امتياز را بر انسان دارند : عالم ربانى ندارند که ارشادشان کند.

''ولتر''

امتياز حيوانات  بر انسان


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر