۱۸ مرداد ۱۳۸۹

بی خدا


فكر میكنم بهترین راه برای آتئیست ( بی خدا ) شدن ، خواندن كتاب های مقدس است.

" دونالد مورگان "

بی خدا - نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر