۱۸ مرداد ۱۳۸۹

اسلام و مسیحیت


من تفاوتی نمی بینم ...!

اسلام و مسیحیت


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر