۱۷ مرداد ۱۳۸۹

کاریکاتور ( مرتد )مرتد کیست؟ 
مرتد کسى است که از اسلام خارج شده، و کفر را اختیار نماید !
مجازات کسی که از اسلام خارج شود اعدام است !


کاریکاتور (  مرتد )- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر