۱۸ مرداد ۱۳۸۹

بـاور هـای دیـنـی


دیــــن ، تــوهــیــنی بــه شــأن و مـقـام انـسـانـیـت اسـت. هـیــچ فـرقـی نـمـی‌ کـنـد، بـدون بـاورهـای دیـنـی ، انـسـان‌ هـای خـوب ، کـارهـای نـیـک و انـسـان‌ هـای بــد ، کـارهـای بـد انـجـام مـی‌ دهـنـد. ولـی آن چـیـزی که انـسـان‌ هـای خـوب را وادار بــه کــارهــای بــد مـی‌ کـنـد ، بـاور هـای دیـنـی اسـت.

"اسيـتـون ويـنـبــرگ"

بـاور هـای دیـنـی
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر