۱۸ مرداد ۱۳۸۹

دست از لج بازی بردارید


اینکه در قران مسایل عملی زیاده شکی نیست !

همین دیروز ناسا جمله قران رو تایید کرد !
وجود کوهی در اسمان که ازش تگرگ میباره ! و رفتن خورشید در مرداب در وقت غروب ! و علت پیدایش ماه برای تعیین زمان حج و معاملات .... !


دست از لج بازی برداری
کتک زدن زنان هم که از نظر روان شناسی کاملا تایید شده !
قطع دست و پا رو هم جامعه شناس ها تایید کردن !
نجس بودن پیروان همه ادیان به جز مسلمانان را هم پزشکان اخیرا تایید کردند!
زمین شناسان هم معتقدند کوهها مانند میخ در زمین فرو رفته اند!

دست از لج بازی بردارید بیاید ایمان بیاریم به وجود خرافات !

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر